γράφει ο Γιάννης Τσιτσιβός, Εργοθεραπευτής

Ο όρος δυσπραξία, έχει τις ρίζες του στην ελληνική λέξη δυς, που σημαίνει λίγος και στην πράξη, που σημαίνει να μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και να εκτελέσει ικανές κινήσεις, γι` αυτό και η κυριολεκτική έννοια της δυσπραξίας είναι μερική έλλειψη αυτής της ικανότητας. Αυτό αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με δυσπραξία, στο να ολοκληρώνουν καθημερινές εργασίες που οι περισσότεροι έχουμε δεδομένες.