Η Αισθητηριακή Δίαιτα του παιδιού : Όπως όλα τα παιδιά χρειάζονται τροφή για να τους δώσει ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, έτσι ακριβώς χρειάζονται και κάποιο αισθητηριακό ερέθισμα ώστε να παραμένει αισθητηριακά ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.