Ψυχολογική Υποστήριξη - Συμβουλευτική

Ο τομέας της ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ περιλαμβάνει τα εξης :

Ψυχολογική αξιολόγηση των παιδιών με τη χρήση διάφορων μεθόδων όπως : παρατήρηση, συνέντευξη με την οικογένεια, ψυχοτεχνικά μέσα, ώστε να διαμορφωθεί μια σφαιρική, ψυχολογική εκτίμηση τόσο για το νοητικό - γνωστικό προφίλ του παιδιού όσο και για την προσωπικότητά του.

Παροχή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, της υποστηρικτικής, συμβουλευτικής ή θεραπευτικής διαδικασίας, η οποία κρίνεται αναγκαία κατά την αξιολόγηση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το παιδί βοηθιέται να αναγνωρίσει το πρόβλημα που το απασχολεί και σταδιακά να υιοθετήσει πιο θετικές και λειτουργικές συμπεριφορές που θα του επιτρέψουν την ομαλή προσαρμογή στο οικογενειακό, σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Συμβουλευτική γονέων η οποία περιλαμβάνει ενημέρωση σε σχέση με το πρόβλημα και τις μεθόδους παρέμβασης, εκπαίδευση στις σχέσεις γονέων - παιδιού και αντιμετώπισης προβλημάτων στο σπίτι όπως επίσης και συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας. Η συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να αποδεχτούν και να κατανοήσουν τις δυσκολίες του παιδιού τους, να διενεργήσουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις στην καθημερινότητά τους και να στηρίξουν συναισθηματικά το παιδί τους.

 

Πότε ένα παιδί χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη;

Σε κάποια περίοδο της ζωής του κάθε παιδί μπορεί να χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη, αν η συναισθηματική του κατάσταση εμποδίζει την λειτουργικότητά του ή τις σχέσεις του με τους άλλους σε έντονο βαθμό και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η Ψυχολογική υποστήριξη βοηθάει τα παιδιά να αντιμετωπίζουν τα δυσάρεστα συναισθήματα όπως άγχος, θλίψη, θυμός, να βελτιώνουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, να καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες, να υιοθετούν ένα θετικό τρόπος σκέψης και να επιλύουν πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων με τους σημαντικούς άλλους ( οικογένεια, φίλοι, εκπαιδευτικοί ) και του επιτρέπει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του περιβάλλοντος.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
Συναισθηματική ανασφάλεια, άγχος αποχωρισμού, προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο (άρνηση για σχολείο), φόβοι, άγχη, κοινωνική απομόνωση, υπερβολική συμμόρφωση, προβλήματα ύπνου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Επιθετικότητα- διαχείριση θυμού.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ, ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ - ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ.