Η Dr. A. Jean Ayres, η εργοθεραπεύτρια που διαμόρφωσε τη θεωρία και την παρέμβαση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, ανέπτυξε τα Sensory Integration and Praxis Tests (SITP), ώστε να αναπτύξει λεπτομερείς, σταθμισμένες κλίμακες που να καλύπτουν τις διάφορες πλευρές της αισθητηριακής αντίληψης και του κινητικού σχεδιασμού.

Το Sensory Profile αποτελεί ένα εργαλείο εκπαίδευσης και απόκλισης κοινής γλώσσας μεταξύ γονέων και θεραπευτών. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο «φροντιστή», δηλαδή μπορεί να συμπληρωθεί από γονιό, δάσκαλο, νταντά κτλ. του παιδιού. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 10 ετών.

Το DTVP-3 αποτελεί τη νεότερη έκδοση του ευρέως διαδεδομένου Developmental Test of Visual Perception της Marianne Frostig. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση δυσκολιών οπτικής αντίληψης και οπτικοκινητικών διαταραχών για παιδιά ηλικίας 4 έως 13 ετών.

Το Movement ABC-2 είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης της κινητικής συμπεριφοράς παιδιών ηλικίας 3-16 ετών και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο αξιολόγησης και παρέμβασης σχεδιασμένο ειδικά για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά με κινητικά προβλήματα. Το «Movement ABC-2» έχει σχεδιασθεί από τους Henderson SE, Sugden DA, Barnett AL και εκδόθηκε το 2007.

Η δοκιμασία του Miller για παιδιά προσχολικής ηλικίας (Miller Assessment of Preschoolers), αποτελεί μία δοκιμασία διαλογής (screening test), για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών, με καθυστέρηση στον αισθητηριακό και κινητικό τομέα ανάπτυξης. Κύριος σκοπός της είναι ο εντοπισμός των παιδιών που θα μπορούσαν να εμφανίσουν προβλήματα στη μαθητική τους σταδιοδρομία. 

Το Matrix Analogies Test (MAT) αποτελεί ένα αξιολογητικό τεστ γνωστικής ικανότητας, το οποίο αξιολογεί το μη-λεκτικό γνωστικό δυναμικό ενός παιδιού – εφήβου. Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών, ενώ ο χρόνος χορήγησής του δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 48 λεπτά. 

Το ελληνικό WISC-III είναι η ελληνική έκδοση της γνωστής κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά, Wechsler Intelligent Scale for Children. Το τεστ αυτό κατασκευάστηκε από τον David Wechsler το 1949. Έκτοτε έγιναν δύο νέες αναθεωρήσεις, μία το 1971 και μία το 1991.

Το Αθηνά Τεστ - Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό δυσκολιών στην ανταπόκριση των απαιτήσεων του σχολείου.

Η κλίμακα Childhood Autism Rating Scale (CARS) αναπτύχθηκε μέσα από το πρόγραμμα Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACCH) στη Β. Καρολίνα και αφορά την παρατήρηση της συμπεριφοράς παιδιών από 0 έως 12 ετών.