Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία - Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία - και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές:
• Λόγου (προφορικού και μη)
• Ομιλίας
• Επικοινωνίας
• Φωνής
• Σίτισης και κατάποσης

Οι λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:


• Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας
o Αρθρωτικές διαταραχές
o Φωνολογικές διαταραχές
o Δυσαρθρία
o Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)


• Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
o Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
o Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
o Βαρηκοΐα - κώφωση
o Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)


• Μαθησιακές δυσκολίες
• Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)
• Διαταραχές φωνής
• Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
• Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
• Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα
• Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
• Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις


Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι:

• Η πρόληψη
• Η πρόγνωση
• Η διάγνωση
• Η θεραπεία / αποκατάσταση