γράφει η Κατερίνα Παπατρέχα, Ειδική Παιδαγωγός

Η Δυσαριθμησία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που παρουσιάζουν ορισμένα παιδιά στα μαθηματικά. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες και μελέτες, η δυσαριθμησία είναι μια δυσκολία με βιολογική βάση και χαρακτηρίζεται από εγκεφαλική δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος σε τομείς που σχετίζονται με βασικές πλευρές της έννοιας της ποσότητας, των αριθμών και των πράξεων. Η δυσαριθμησία δεν σχετίζεται με τη νοημοσύνη του ατόμου, με τις γενικότερες ικανότητές του, με το πολιτισμικό περιβάλλον, την ψυχική υγεία ή την ύπαρξη αισθητηριακών προβλημάτων.

γράφει η Κατερίνα Παπατρέχα, Ειδική Παιδαγωγός

Η ορθογραφία είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γράφεται μία λέξη (για παράδειγμα, η κατάληξη των ρημάτων γράφεται με –ω, η κατάληξη των ουδετέρων με –ι κτλ). Οι μαθητές, από την πρώτη κιόλας δημοτικού, μαθαίνουν τους κανόνες ορθογραφίας. Όμως υπάρχουν μαθητές που από νωρίς στην σχολική τους φοίτηση και μετά την απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας δυσκολεύονται να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες στον γραπτό τους λόγο, παρ’ ότι τους έχουν διδαχθεί και φαίνεται να τους γνωρίζουν.

Γράφει η Κατερίνα Παπατρέχα, Ειδική Παιδαγωγός

Η ορθογραφία είναι μια δύσκολη και σύνθετη διαδικασία που σχετίζεται με τη γραφή και απαιτεί τη χρήση κανόνων για την καταγραφή των φθόγγων μιας γλώσσας. Η διδασκαλία της είναι αναγκαία για να μπορεί ο μαθητής να επικοινωνεί γραπτά με σωστό τρόπο. Όμως, η εκμάθησή της αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για πολλούς μαθητές και ιδιαίτερα γι’ αυτούς που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Για την ορθογραφία απαιτείται η εφαρμογή ποικίλων δεξιοτήτων όπως: